Pyydä demo

Tilaa tästä

Jätä yhteystietosi

Jätä yhteystietosi

Ask a question

Tilaa uutiskirje

Ask for demo

Nykyinen malli ei toiminut

Joten loimme uuden polun navigoimiseen

Halusimme luoda kestävämmän hyvinvointiohjelman ottaen huomioon aiemmat negatiiviset kokemuksemme. Oli pettymys, että monet yritysten tarjoamat ohjelmat joko toimivat hyvin lyhyen ajan, jos edes toimivat. Aloitettuamme liiketoiminta- ja markkinatutkimuksen havaitsimme, että vain noin 24% työntekijöistä osallistuu hyvinvointiohjelmiin ja osallistujat ovat lähinnä niitä, jotka tarvitsivat ohjelmia vähiten. Ratkaisut eivät siis selvästikään olleet tehokkaita.

Useisiin kysymyksiin jäi siis vastaus uupumaan: "Miten auttaa aidosti kaikkia työntekijöitä löytämään iloa töistä, lisäämään heidän sitoutuneisuutta ja tuottavuutta vähentämällä niihin liittyviä kustannuksia?" Kuinka osoittaa yrityksen sijoittamisen arvo todellisiin lukuihin? Ja kuinka lisätä osallistuvien työntekijöiden määrää?

Päätimme keskittyä näihin asioihin ... eikä koskaan katsottu taaksepäin.

Tunnista

Tunne henkilöstön yhteiset tarpeet ja oleelliset kohderyhmät
Teemme henkilökunnan hyvinvointikartoituksen ja riskianalyysin, joiden perusteella tunnistamme organisaation yhteiset vahvuudet ja tarpeet. Jotta toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaasti, jaamme henkilöstön kohderyhmiin. Avainalueet kasvulle saadaan siis yritys-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Muotoile

Suunnittele räätälöidyt toimenpiteet avainalueille
Useimmat yritykset osaavat segmentoida asiakkaansa erinomaisesti, mutta jakavat silti henkilökuntansa työtehtävän, aseman ja liiketoimintayksikön mukaan. Suunnittelemme toteutettavat ohjelmat niin, että panostukset kohdentuvat oikein ottaen huomioon yrityksen tilanteen, henkilöstösegmentit sekä yksilötason painopistealueet. Kun jokaisella tasolla on selkeät vastuualueet, säästetään aikaa ja tarpeettomia investointeja.

Kasva

Seuraa kehitystä ja tee muutoksia tarvittaessa
Kasvua varten tarvitaan juuri oikeanlaiset sillat organisaation ja henkilöstön välille. Lisäksi on oleellista löytää sopivin työnjako sisäisesti toteutettavien ja ulkoa ostettujen palvelujen osalta. Objektiivinen arviointityökalumme seuraa kehitystä ja ohjelmien toimivuutta sovitun aikataulun puitteissa myös kustannussäästöjen osalta. Tämä mahdollistaa hienosäädön tavoitteiden saavuttamiseksi.